Sök stipendium

Ansökan måste ske via detta formulär och skickas in under en av årets fyra ansökningsperioder som är 15/1-15/2, 15/4-15/5, 15/7-15/8 samt 15/10-15/11. Ansökningar som avser resor eller nya projekt som påbörjas inom fyra veckor efter ansökningstidens utgång behandlas ej.

Typ av ansökan måste anges. Ansökan om medel för resa för mer än två personer betraktas som gruppresa. Samtliga fält måste vara ifyllda innan ansökan kan skickas in.

Läs Riktlinjer för Lunds Missionssällskap (LMS)

Välj typ av stipendium

Välj det typ av stipendium du ansöker om. Ta reda på mer om vilka olika stipendier vi erbjuder.

Obligatoriska fält är markerade med *

Personliga uppgifter

Vi behöver dina personliga uppgifter för att kunna hantera din ansökan och för att kunna hålla kontakten med dig. Vi behandlar dina personliga uppgifter med stor varsamhet och sprider inte vidare dem till tredje part.

Kontaktuppgifter

Adress

Presentation

Maximalt 2000 tecken.

Ansökningsdetaljer

Ange alla detaljer för din ansökan. Försök vara specifik och kortfattad i alla dina svar.

Ange organisationernas namn, belopp och om det är beviljat eller ej.
Exempel: september 20XX - juni 20YY
Ange det land eller region fär projektet huvudsakligen genomförs.
Exempel: Från XX, till XX
Ange organisationens namn. Ange Privat om det arrangeras i privat regi.
Ange "Ingen" om det inte finns en sådan
Reseprogrammet kan antingen anges i denna ruta (maximalt 1000 tecken) eller bifogas som textfil.
Ange födelseår och namn på alla deltagare.
Maximalt 2000 tecken.
Exempel: Jag/vi kommer att spela in en film och redovisa den.
Studieplanen kan antingen anges i denna ruta eller bifogas som textfil

Budget

Ange budget via fälten nedan. Välj Ladda upp fil om du har en mer komplicerad budget och vill bifoga den som fil.

Kostnader

Ange utgifter i SEK i fälten nedan. Automatisk summering sker.

Intäkter

Ange intäkter i SEK i fälten nedan. Automatisk summering sker.

Bifoga fil

En budget kan bifogas som fil och innehålla såväl inkomster som utgifter.

Lämna kommentar vid behov för att förtydliga din budget.

Bilagor

Andra aktuella bilagor kan vara inbjudning, personligt CV, rekommendation, detaljerat program, utförligare projektbeskrivning, antagningsbesked etc. Alla bilagor skall vara i pdf format.

Granska din ansökan

Gå igenom din ansökan ovan och granska dina svar. När du är redo kan du godkänna villkoren och skicka ansökan. Vi återkommer med besked till dig när vi fattat beslut. Om du inte fått svar fyra veckor efter ansökningstidens utgång ber vi dig höra av dig till styrelsen@lundsmissionssallskap.se.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.