Volontärarbeta med stipendium från Lunds Missionssällskap.

Lunds Missionssällskap

LMS är ett fristående sällskap grundat 1845. LMS har nära band till Svenska Kyrkan. Biskopen i Lund är sällskapets hedersordförande. Starka band finns även till den teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

Om oss

LMS ska i enlighet med sina stadgar främja Guds rikes ut­bredning och att göra missionen känd och älskad. Detta gör LMS sedan sällskapet bildades 1845 genom att förvalta de medel som skänkts och testamenterats till sällskapet och genom att ge bidrag i främsta hand till utbildning för och fördjupad reflektion över kyrkans missionsuppdrag.

LMS satsar särskilt på ungdomars möjligheter att förbereda sig för tjänst i den världsvida kyrkan samt på olika former av möten och dialog för ökad förståelse och fördjupad tro, och vill gärna uppmuntra till en mångfald av uttrycksformer med projekt som innehåller musik, konst och film.

LMS har fem noder i världen – Anafora i Egypten, Hong Kong, Jerusalem, Kapstaden och Malmö. På varje plats stöds insatser för att överbrygga klyftor mellan människor och främja arbete för en helad gemenskap öppen för alla.

Läs våra stadgar

Stipendier

LMS delar ut resestipendier till i första hand ungdomar under utbildning för tjänst i kyrkan och missionen och till grupper vars resa är en del av ett ömsesidigt utbytesprogram mellan kyrkor och ekumeniska organisationer. Lunds Missionssällskap ger även projektbidrag till angelägna utbildningsprojekt med fokus på  interreligiösa frågor, miljöfrågor och fredsfrågor.

Stipendieinformation

Medlemskap

Som medlem i LMS är du med om att förvalta sällskapets tillgångar i enlighet med våra stadgar och på sätt bidra till Guds rikes utbredning och kyrkans missionsuppdrag. Som medlem får du sällskapets tidskrift Uppdrag Mission, delta vid vårt årsmöte och välja sällskapets styrelsestyrelse samt information om arrangemang som sällskapet anordnar eller deltar i. Avgiften för att bli ständig medlem är f.n. 500:-, för övriga är årsavgiften 100:-.

Bli medlem

Uppdrag mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten. Långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i uppdrag mission. Tidskriften belyser missionsuppdraget i dagens mångkulturella och interreligiösa värld.

Besök Uppdrag Mission

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.