Beviljade stipendier

Beslutsdatum Typ Efternamn Detaljer Beviljad summa
2024-04-03
Individuellt resestipendium Minshall
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2024-04-03
Individuellt resestipendium Rubenson
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2024-04-03
Individuellt resestipendium Bengtsson
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
22 500:-
2024-04-03
Individuellt resestipendium Norr
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2024-04-03
Individuellt resestipendium Campbell
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2024-04-03
Individuellt resestipendium Persson
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2024-04-03
Individuellt resestipendium Lindqvist
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2024-03-28
Individuellt resestipendium Johansson
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
22 500:-
2024-03-05
Tryckningsbidrag Wickeri
Organisation
Center for the Study of Religion and Chinese Society, Shanghai University, Ming Hua Theological College (Hong Kong) and the Church Divinity School of the Pacific (USA).
50 000:-
2024-03-24
Projekt Lööv Roos
Organisation
Kyrkokansliet och stift
Huvudsakligt land
Sverige
75 000:-
2024-03-05
Studier Mirazi
Studieland
United Kingdom
Studieort
London
Utsändande organisation
SOAS University of London
50 000:-
2024-03-05
Projekt Ersborg
Organisation
Malmö Pastorat
Huvudsakligt land
Sverige
50 000:-
2024-03-05
Gruppresa Ulfsparre
Resmål (land)
Till Sverige från Sydafrika
Utsändande organisation
Mpumalanga Scout Region South Africa
Mottagande organisation
Equmenia Gamla Uppsala
50 000:-
2024-03-05
Projekt Therkelson
Organisation
Lunds Stifts Kyrkospel
Huvudsakligt land
Sverige
50 000:-
2024-03-24
Projekt Lam
Organisation
Lutheran Theological Seminary - Companion LeShalom Centre
Huvudsakligt land
Hongkong
500 000:-
2024-03-05
Projekt Heule
Organisation
Lutheran Healing Spring Ministries
Huvudsakligt land
Kenya
20 000:-
2024-03-05
Projekt Helgesson Kjellin
Organisation
Svenska kyrkan
Huvudsakligt land
Sverige
20 000:-
2024-03-24
Projekt Deivard
Organisation
Evangeliska Frikyrkan, EFK, i samarbete med lokala partners. Praktikplatsinbjudningar från lokala partners: Upland (Thailand), CCAB (Centro Cristiano Asistencial Betel, Paraguay), MBA (Mpongwe Baptist Association, Zambia) och Threads of Hope och Nea Koinonia (Grekland).
Huvudsakligt land
Utbildningen dvs förberedelseveckan och hemkomstveckan sker i Sverige, medan utlandspraktiken kommer att ske i Paraguay, Zambia, Grekland och Thailand.
194 000:-
2024-03-24
Studier Runnström
Studieland
Japan
Studieort
Kyoto, Japan
Utsändande organisation
Lunds universitet
120 000:-
2024-03-24
Individuellt resestipendium Norell
Resmål (land)
Japan
Planerad reslängd
4 månader
Utsändande organisation
(CTR) Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Mottagande organisation
(NCC) National Council of Churches Center for the Study of Japanese Religions in Kyoto Japan
77 390:-
2024-03-05
Gruppresa Esfahani
Resmål (land)
Norge
Utsändande organisation
Sensus Västra Sverige
Mottagande organisation
Ingen
18 000:-
2024-03-24
Projekt Rindborg
Organisation
Sveriges kristna råd
Huvudsakligt land
Palestina
532 334:-
2024-03-05
Gruppresa Nakamura-Ottosson
Resmål (land)
Japan
Utsändande organisation
Lunds östra stadsförsamling
Mottagande organisation
Yachiyodai Church, United Church of Christ
50 000:-
2024-03-24
Projekt Nihlgård
Organisation
LUI-nätverket inom Lunds stift
Huvudsakligt land
Sydsudan
100 000:-
2024-03-05
Tryckningsbidrag Andermo
Organisation
Ej sökt hos andra organisationer
30 000:-
2024-03-24
Studier GASSAMA
Studieland
SWEDEN
Studieort
LUND UNIVERSITY
Utsändande organisation
PRIVATE
166 750:-
2024-03-05
Projekt Wallin
Organisation
SIRA - Swedish International Relief Association
Huvudsakligt land
Palestina
50 000:-
2024-03-05
Gruppresa Engström
Resmål (land)
Etiopien
Utsändande organisation
EFS Lutherska missionskyrkan
Mottagande organisation
WSG/Bright Star
25 000:-
2024-03-24
Gruppresa Jern
Resmål (land)
Kenya
Utsändande organisation
SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland)
Mottagande organisation
Lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
200 000:-
2024-03-05
Individuellt resestipendium Bäckström
Resmål (land)
Uganda och Burundi
Planerad reslängd
2 månader
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
Flertalet lokala organisationer
27 670:-
2023-12-21
Projekt Hanna
Organisation
Anafora
Huvudsakligt land
Egypten
300 000:-
2023-12-08
Gruppresa Forsberg
Resmål (land)
Tanzania
Utsändande organisation
Föreningen Ushirika
Mottagande organisation
Ushirika wa Neema, Moshi, Tanzania
50 000:-
2023-12-21
Projekt Smensgård
Organisation
Stiftelsen Sankt Ignatios
Huvudsakligt land
Sverige
324 240:-
2023-12-21
Projekt Berg
Organisation
Kristna Fredsrörelsen
Huvudsakligt land
Colombia, Sydsudan och Maghrebregionen (Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara) samt Sverige
500 000:-
2023-12-08
Individuellt resestipendium Fridell
Resmål (land)
Mocambique
Planerad reslängd
10 dagar
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
Privat
10 000:-
2023-12-08
Individuellt resestipendium Landström
Resmål (land)
Moçambique
Planerad reslängd
10 dagar
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
Ingen
10 000:-
2023-12-21
Projekt Maurits
Organisation
Lunds universitet
Huvudsakligt land
Sverige
482 000:-
2023-12-21
Projekt Sjöquist
Organisation
Amanah
Huvudsakligt land
Sverige
100 000:-
2023-12-21
Projekt Thabet
Organisation
The Upper Room Mission
Huvudsakligt land
Jerusalem och Palestina
474 700:-
2023-12-08
Tryckningsbidrag Sporre
Organisation
Min institution vid Umeå universitet heter Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, där jag under 2024 har en deltidsanställning.
35 000:-
2023-12-21
Gruppresa Gunner
Resmål (land)
Sverige från Demokratiska Republiken Kongo
Utsändande organisation
23ème C.E.C N'DJILI, Kinshasa, DRC
Mottagande organisation
Immanuelskyrkans församling, Stockholm
137 000:-
2023-12-21
Gruppresa Dahlbäck
Resmål (land)
Indien
Utsändande organisation
Guds Hus/Nacka församling
Mottagande organisation
Henry Martin Institute
100 000:-
2023-12-08
Individuellt resestipendium Knuuth
Resmål (land)
Bolivia
Planerad reslängd
3 månader
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
Asociacion Villa Infantil Vida Nueva
20 000:-
2023-12-08
Individuellt resestipendium Lindgren
Resmål (land)
Bolivia
Planerad reslängd
3 månader
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
Asociacion Villa Infantil Vida Nueva
20 000:-
2023-12-08
Individuellt resestipendium Ridderstedt
Resmål (land)
Tanzania
Planerad reslängd
14 dagar
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
Ingen
10 000:-
2023-09-26
Projekt Carlander
Organisation
Malmö Pastorat
Huvudsakligt land
Sverige
936 400:-
2023-09-26
Projekt Wernefeldt
Organisation
A World of Neighbours
Huvudsakligt land
Europa
150 000:-
2023-09-26
Projekt Maurits
Organisation
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Huvudsakligt land
Sverige
427 000:-
2023-09-26
Projekt Knutsson
Organisation
Stiftelsen Stiftsgården Rättvik
Huvudsakligt land
Sverige
200 000:-
2023-09-26
Projekt Sundberg
Organisation
Shepheards Fields Hospital
Huvudsakligt land
Palestina
92 500:-
2023-09-26
Gruppresa Svahn
Resmål (land)
Filippinerna och Kenya
Utsändande organisation
PMU
Mottagande organisation
PMUI i Filippinerna och FPFK i Kenya
280 000:-
2023-09-01
Tryckningsbidrag Åkerhielm Edvardsson
Organisation
EFS
50 000:-
2023-09-26
Projekt Worku
Organisation
St. Ignatios College, Tewahedo Seminary, & Lund St. Michael Ethiopian Orthodox Church
Huvudsakligt land
Sweden
150 000:-
2023-09-01
Gruppresa Wellstam
Resmål (land)
Brasilien
Utsändande organisation
Evangeliska Frikyrkan
Mottagande organisation
CIBI och MOBI
50 000:-
2023-09-01
Gruppresa Dolke
Resmål (land)
Israel
Utsändande organisation
Ålands gymnasium
Mottagande organisation
Svenska teologiska institutet
50 000:-
2023-09-01
Studier Törnqvist af Ström
Studieland
Schweiz
Studieort
Bossey
Utsändande organisation
Privat
10 000:-
2023-09-26
Studier Kamanga
Studieland
South Africa
Studieort
Stellenbosch University
Utsändande organisation
Stellenbosch University
214 000:-
2023-09-26
Projekt Lawenius
Organisation
Christian Study Centre
Huvudsakligt land
Pakistan
365 000:-
2023-09-26
Projekt Skagegård
Organisation
Act Svenska kyrkan i samarbete med samtliga stift i Svenska kyrkan och församlingar samt de samverkanskyrkor vi sluter avtal med.
Huvudsakligt land
Tanzania, förmodligen Filipinerna samt ett ytterligare land (där Colombia, Egypten, Palestina, Jordanien, Brasilien samt Indien är några av de länder vi kommer att göra en genomlysning av för att etablera nya samverkanskyrka).
1 000 000:-
2023-09-01
Gruppresa Andrée Kjellström
Resmål (land)
Italien
Utsändande organisation
Svenska kyrkan Ängelholm
Mottagande organisation
SKR
14 000:-
2023-05-29
Individuellt resestipendium Olsson
Resmål (land)
Tanzania
Planerad reslängd
9 månader
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
North Eastern Diocese of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania (NED ELCT) + Ushirika Wa Neema
20 000:-
2023-06-07
Projekt Thorängen
Organisation
Christian Council of Sweden/EAPPI Sweden
Huvudsakligt land
Palestina och Israel
500 000:-
2023-06-07
Gruppresa Bobbert
Resmål (land)
Sydafrika
Utsändande organisation
Svenska Kyrkan
Mottagande organisation
St. George's Cathedral, Wyneberg Baptist Church
200 000:-
2023-05-29
Gruppresa Strömberg
Resmål (land)
Etiopien
Utsändande organisation
Kristna synskadades förening Syskonbandet
Mottagande organisation
Bertemious Christian Association (BCA)
25 000:-
2023-06-07
Studier Norén Nilsson
Studieland
Schweiz
Studieort
Bogis-Bossey
Utsändande organisation
Privat
90 000:-
2023-06-07
Projekt Landgren
Organisation
Helsjön folkhögskola och Hjälmareds folkhögskola
Huvudsakligt land
Egypten
500 000:-
2023-05-29
Projekt Nausner
Organisation
En värld av grannar Svenska kyrkan Uppsala
Huvudsakligt land
Sverige
50 000:-
2023-05-29
Projekt Pihl
Organisation
Partnership in Learning (PIL) samt Agape Learning center
Huvudsakligt land
Tanzania
50 000:-
2023-05-29
Projekt Josefsson
Organisation
Akademi för Ledarskap och Teologi/ Pingströrelsen
Huvudsakligt land
DR Kongo
50 000:-
2023-05-29
Studier Söderlund
Studieland
Sverige
Studieort
Umeå
Utsändande organisation
Umeå Universitet
10 000:-
2023-05-29
Projekt Friblick
Organisation
Stiftelsen Botildenborg
Huvudsakligt land
Sverige
50 000:-
2023-05-29
Individuellt resestipendium Grönbeck
Resmål (land)
Israel/Palestina
Planerad reslängd
ca 10 dagar
Utsändande organisation
Friends of Sabeel Sweden
Mottagande organisation
Sabeel
10 000:-
2023-05-29
Individuellt resestipendium Wagersten
Resmål (land)
Israel
Planerad reslängd
10 dagar
Utsändande organisation
Friends of Sabeel Sweden
Mottagande organisation
Sabeel
10 000:-
2023-05-29
Tryckningsbidrag ECKERDAL
Organisation
Sveriges kristna råd
50 000:-
2023-05-29
Individuellt resestipendium Ahdenkari
Resmål (land)
Sverige
Planerad reslängd
18-27 Juli 2023
Utsändande organisation
Friends of Sabeel Sweden
Mottagande organisation
Sabeel
10 000:-
2023-05-29
Gruppresa Olika
Resmål (land)
Etiopien, Irak och Indien
Utsändande organisation
EFS
Mottagande organisation
HCE i Etiopien, CAPNI i Irak och Padhar sjukhus i Indien
50 000:-
2023-05-29
Gruppresa Sandell
Resmål (land)
Indonesien
Utsändande organisation
Credo (Sveriges Evangeliska Student- och Gymnaiströrelse)
Mottagande organisation
Parkantas (International Fellowship of Evangelical Students)
20 000:-
2023-06-07
Projekt Schmiedel
Organisation
University of Edinburgh
Huvudsakligt land
Europa
500 000:-
2023-05-29
Gruppresa Zandén
Resmål (land)
Sverige
Utsändande organisation
Frivilligorganisationen Agape Göteborg
Mottagande organisation
Ingen
25 000:-
2023-05-29
Individuellt resestipendium Hjort
Resmål (land)
Etiopien
Planerad reslängd
3 veckor
Utsändande organisation
Inbjuden av EELC (Lutherska kyrkan i Etiopien)
Mottagande organisation
Ingen
10 000:-
2023-06-07
Studier Appiah
Studieland
Sweden
Studieort
Lund
Utsändande organisation
Lund University
55 000:-
2023-05-29
Studier Bernberg
Studieland
Sverige
Studieort
Linköping, Norrköping, Edinburgh
Utsändande organisation
Edinburgh University, School of Divinity
50 000:-
2023-06-07
Projekt Sidenvall
Organisation
CTR, Lunds universitet
Huvudsakligt land
Storbritannien; Trinidad and Tobago; Jamaica
368 000:-
2023-06-07
Tryckningsbidrag Hjort
Organisation
EELC
33 000:-
2023-06-07
Projekt Shenouda
Organisation
Daughters of St Mary
Huvudsakligt land
Egypt
1 000 000:-
2023-06-07
Studier Alam
Studieland
United Kingdom
Studieort
Oxford Centre for Mission Studies
Utsändande organisation
Presbyterian Church of Pakistan
140 000:-
2023-05-29
Gruppresa Berlin
Resmål (land)
Polen
Utsändande organisation
Svenska kyrkan, Lunds stift
Mottagande organisation
Evangeliche Kirche Mitteldeutschland
10 000:-
2023-06-07
Gruppresa Nordgren
Resmål (land)
Egypten, Israel/Palestina, Tanzania.
Utsändande organisation
Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Mottagande organisation
Koptisk ortodoxa kyrkan i Egypten, Svenska teologiska institutet med samarbetspartners och The Evangelical-Lutheran Church in Tanzania.
192 000:-
2023-02-26
Individuellt resestipendium Thiger
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2023-02-26
Individuellt resestipendium Starborg
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2023-02-26
Individuellt resestipendium Persson
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2023-02-26
Individuellt resestipendium Kastad
Resmål (land)
Egypten
Planerad reslängd
-
Utsändande organisation
Anaforas vänner
Mottagande organisation
Anafora
15 000:-
2023-03-11
Gruppresa Svensson
Resmål (land)
Etiopien
Utsändande organisation
EFS och Salt
Mottagande organisation
Evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien, Mekane Yesus (EECMY) och Hope for Children in Ethiopia (HCE)
60 000:-
2023-03-11
Studier Hjälm
Studieland
Israel
Studieort
Jerusalem
Utsändande organisation
Se bilaga
405 000:-
2023-03-11
Studier Patring
Studieland
Beligen
Studieort
Leuven
Utsändande organisation
Privat
96 400:-
2023-03-11
Gruppresa Stålberg
Resmål (land)
Mocambique
Utsändande organisation
Hope Rescue Sverige
Mottagande organisation
Hope Rescue Mocambique
90 000:-
2023-02-26
Projekt Marazanye
Organisation
Chisava/ yarira ngoma
Huvudsakligt land
Sverige
25 000:-
2023-03-11
Gruppresa Werger
Resmål (land)
Tanzania
Utsändande organisation
Norra Nöbbelövs församling
Mottagande organisation
Karagwestiftet, Tanzania
115 000:-
2023-02-26
Projekt Lööv Roos
Organisation
Kyrkokansliet och stift
Huvudsakligt land
Sverige
50 000:-
2023-02-26
Studier LAASONEN BELGRANO
Studieland
Israel
Studieort
Jerusalem
Utsändande organisation
Svenska kyrkan
10 000:-
1 2 4 5
Nästa

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.