Ansökningsvillkor

Genom att ansöka godkänner du följande villkor:

– Ansvarig för ansökan är den vars namn anges som sökande.

– Ansökningar som inkommit vid ansökningstidernas utgång (15 februari, 15 maj, 15 augusti, 15 november) behandlas före mitten av nästkommande månad.

– Beslut om avslag eller beviljande motiveras i regel inte.

– Styrelsens beslut kan inte överklagas.

– Om beviljade medel utbetalats, men inte kan brukas för det ändamål ansökan gällt skall medlen återbetalas om inte annat överenskommits.

– Efter att resa genomförts eller projekt avslutats skall en rapport skickas in via LMS hemsida. Rapporten kan efter redaktionellt arbete komma att publiceras efter överenskommelse med den sökande. Publicering arvoderas inte.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.