Beslutsdatum
2022-06-10
Typ
Studier
Efternamn
Bernberg
Organisation
Edinburgh University,
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Syftet med projektet är att studera hur, vad jag kallar, teopolitisk urskiljning, går till i Svenska kyrkans arbete med migranter och flyktingar i församlingsmiljö. Med teopolitisk urskiljning avses beslutsfattande kring en lokal församlings praktiker, som i min avhandling kommer att tolkas som politiska uttryck där församlingen bidrar till det gemensamma samhället. Teopolitisk urskiljning handlar t.ex. om vad som ska göras, av vem och i samverkan med vem. Genom att studera sådana beslut kan en implicit politisk teologi skönjas som har potential att belysa hur Svenska kyrkan förstår sin roll och sitt missionsuppdrag som lokal aktör i ett alltmer mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Tilltänkta församlingar är St Johannes i Norrköping, Skäggetorp i Linköping och Berga i Linköping. St Johannes och Skäggetorp hamnade påsken 2022 i riksmedias fokus då dessa församlingar bevittnade omfattande upplopp i samband med Rasmus Paludans demonstrationer som även omfattade koranbränning. Inom ramen för projektet ska diakonalt arbete med flyktingar och migranter studeras empiriskt i tre olika församlingsmiljöer.
Beviljad summa
50 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.