Beslutsdatum
2022-06-10
Typ
Projekt
Efternamn
Lindman
Organisation
Lunds stifts kyrkospel
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Jordens bön är ett oerhört rikt och angeläget spel som för samman klimatkrisen med det mänskliga projektet. Som teologen Dr. Carmody Grey säger i en uppmärksammad föreställning måste vi hitta ett sätt att “sustain the possibility of genuinely human life”. Vi måste komma åt kärnan av vad som är mänskligt. Lära oss förstå vad det är med människan som är värt att bevara i skuggan av de ofantliga utmaningar vi står inför. Jordens bön handlar om dessa frågor. Vi är därför särskilt glada över att just detta spel givits denna möjlighet att nå hundratusentals personer i hela landet. Rent praktiskt innebär TV-inspelningen dock ett tillägg till vår årliga verksamhet och därmed merkostnader som vi inte har möjlighet att täcka med våra årliga anslag. Inför år 2021 fick vi dessutom en 33 % lägre bidragssumma från Sodalitium Majus Lundense, eftersom deras tillgängliga medel minskat överlag. SVT själva betalar bara för själva inspelningen och inga gager. Inspelningen sker också över ett år sedan vi senast spelade föreställningen, vilket gör att vi behöver två intensiva upprepsdagar. Därtill behöver manuset arbetas ner så föreställningen blir ca 45 minuter snarare än nuvarande 60 minuter. Vi vänder oss därför till Lunds Missionssällskap för att täcka kostnaderna för bearbetning av manuset, de två upprepsdagarna, och inspelningsdagen. Kostnaderna täcker fem professionella medverkande, samt tre amatörer. Medverkar i föreställningen gör också sju personer ur Teater Slangbellan, en konst-, teater-, musik- och evenemangsverksamhet inom Lunds kommuns dagliga verksamhet. De har dock möjlighet att medverka inom ramen för deras befintliga anställningar, varför de inte är inkluderade i den bifogade budgeten.
Beviljad summa
46 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.