Beslutsdatum
2022-03-18
Typ
Individuellt resestipendium
Efternamn
Lundqvist
Resmål (land)
Jerusalem, Israel
Planerad reslängd
4 månader
Utsändande organisation
Viby församling, Strängnäs stift
Mottagande organisation
Tantur Ecumenical Institute
Syfte
Syftet med resan är att efter 17 år som prästfamilj på landet dels få en sabbatstermin med vila och omväxling, dels söka fördjupning i Det heliga landets bibliska och moderna historia och religiösa och politiska situation. Benjamin har antagits till en ”Three Month sabbatical” på Tantur Ecumenical Institute i Jerusalem med intressanta föreläsningar, exkursioner och inte minst delaktighet i det gemensamma livet i ”The Tantur Community”. Där förväntas vi som familj ingå i och med att vi bor på plats, äter i gemensam matsal och deltar i det ekumeniska bönelivet i huskapellet. På så sätt hoppas vi att terminen i Jerusalem kommer att ge hela familjen upplevelser, insikter och ekumeniska och interreligiösa erfarenheter som är värdefulla att ha med sig i livet. Att få byta en svensk landsortsförsamling mot Jerusalem några månader kommer att betyda mycket för oss alla i familjen och, när vi återvänder, för Viby församling och Svenska kyrkan.
Beviljad summa
210 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.