Beslutsdatum
2021-12-14
Typ
Projekt
Efternamn
Morgan
Organisation
Hela Människan i Malmö
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Sawa Tillsammans vill verka för att föra samman människor som är nya i Sverige och människor som är etablerade i det svenska samhället, i första hand personer som finns i de församlingar som är föreningens huvudmän. Verksamheten har två övergripande syften - att skapa tvärkulturella möten (genom Peace Feast och BeFriend) och ge stöd till personer som är nya i Sverige att komma in i samhället (genom kvinnogrupp, uppsökande verksamhet och individuellt stöd). Peace Feast är en kulturfest som uppmuntrar till tvärkulturella möten och ömsesidigt lärande genom mat, musik och samtal. Peace Feast arrangeras tillsammans med en lokal församling och festinbjudan går ut till personer som är med i församlingen och personer som finns i församlingens närhet och som är nya i Sverige. Genom Befriend vill vi sammanföra personer som är nya i Sverige med en som är etablerad i det svenska samhället med syfte att få en social kontakt och träna det svenska språket. I samtal med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad, prövar vi en pilot i utökad samhällsorientering med fokus på kvinnors rättigheter och levnadsvillkor samt introduktion till arbetsmarknaden, uppstart hösten 2021. Sawa Tillsammans arbetar även uppsökande till Migrationsverkets boende Jägersbo som vi besöker tillsammans med Svenska kyrkan. De anställda finns även på Klädhjälpen i Malmö Pingstförsamling och erbjuder individuellt stöd i form av exempelvis praktiskt och psykosocialt stöd. Verksamheten har två målgrupper och vill verka för ett ömsesidigt lärande mellan nyanlända och personer som är etablerade i det svenska samhället. Tillsammans med föreningens huvudmän vill vi bygga ett samhälle som är välkomnande, som verkar för inkludering och främjar delaktighet. Vi ansöker om medel för att utveckla Sawa Tillsammans verksamhet, där Befriend och piloten utökad samhällsorientering är i ett uppstartsskede men där alla aktiviteter samverkar till att uppfylla de övergripande syftena.
Beviljad summa
200 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.