Beslutsdatum
2021-12-01
Typ
Projekt
Efternamn
Olsson
Organisation
Indian Dance Drama and Documentary Productions Sverige/ DRUVA Indien
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Vi är fyra personer som är direkt involverade i detta projekt sökande Torvald Olsson, Uma (den polio påverkade person dansdramat handlar om), men även de personer som i stiftelsen DRUVA från juli 2019 transformerar dansdramat till ett utvecklingsprojekt i Indien), musikarrangören Sandipa Dutta som bor i Mumbai, Sriradha Paul, dansartist från Kolkata som studerar i Erasmus Mundus programmet i Ungern, Frankrike, Norge och Storbritannien 2020-21. Anna Lindberg är från januari knuten till informationsdelen av projektet, Hon var under många år Director för SASNET ((Swedish South Asian Network). har skrivit en avhandling om kvinnor i Kerala, fått utmärkelse för sin bra engelska och författat en bok Aminas resa om afganska flyktingbarn författad på hög litterär nivå. Jag kontaktat Kartika Vaidyanathan som varit min forskningsassistent om spädbarnsmord och reproduktiv hälsa, Child Protection Officer och nu Assisting Professor i Indien. december. Då Samuel Rubenson och Lunds Missionssällskap moraliskt och ekonomiskt gjort projektet möjligt är de också en viktiga medlemmar av projektet. Under 2017 förverkligas en första version av dansdramat kallad The World of Neeraja. Den version har uppenbara konstnärliga och tekniska brister. En drama version framförs i Chennai i Indien under juli 2019. Uma använder sig av denna manifestation hon själv skapat för att registrera en stiftelse DRUVA. I hennes händer leder till en spin off effekt i form av ett mångfacetterat utvecklingsprojekt i Indien. Dansdatas har många konstnärliga och tekniska brister och bör göras om för att bli mer användbar när det används: • Helt utan någon stödjande informationsmaterial • Med olika stödjande informationsmaterial från väldigt kort till mer komplexa och längre • Som prototyp för att användas i andra språk •Ett  Syftet med projektet är att skapa detta konstnärligt, tekniskt och inte minst pedagogiskt mycket bättre dansdrama.  • Avsikten är också att göra hela projektet ekonomiskt självgående.
Beviljad summa
50 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.