Beslutsdatum
2021-12-14
Typ
Projekt
Efternamn
Carlgren
Organisation
Kristna Fredsrörelsen
Huvudsakligt land
Colombia, Sydsudan och Maghreb-regionen (Algeriet, Marocko, Tunisien samt Västsahara)
Syfte
Projektets syfte är att främja fredliga och rättvisa samhällen genom att stärka ickevåldskrafter i samhällen som alla präglas av väpnad konflikt och instabil demokratiutveckling. Sydsudan är en nation präglad av konflikter, innefattande både storskaligt inbördeskrig och uppblossande lokala stridigheter. Stridigheterna har tvingat över 2,2 miljoner sydsudanesiska medborgare på flykt och ytterligare 2,3 miljoner är internflyktingar. Konflikter dras ofta mellan etniska skiljelinjer och stora insatser behövs för att ena befolkningen i landet. KrF:s samarbetsorganisationer ONAD och CEPO arbetar på olika sätt med fredsbyggande, konflikthantering, jämställdhetsfrågor och inkludering för att nå fred och försoning i Sydsudan. I spåren av covid-19 lider Colombia av en djup ekonomisk kris. Men följdverkningarna av restriktionerna har inte bara varit ekonomiska, pandemin har även tagits som intäkt för att strypa civilsamhällets möjligheter att utkräva sina rättigheter ytterligare. Människorättsförsvarare som engagerat sig i uppfyllandet av fredsavtalet fortsätter förföljas. KrF:s samarbetsorganisation Justapaz arbetar för att motverka rekryteringen till väpnade aktörer och stöttar rätten att samvetsvägra militärtjänsten. De riktar speciellt fokus på att stärka kvinnors ledarskap för fred och stöttar församlingars lokala freds- och försoningsarbete. Maghreb-regionen rymmer många spänningar både mellan och inom länderna. I regionen är ungas inkludering i politiska processer begränsad, arbetslösheten är hög, länderna har kyliga relationer med sina grannar och det pågår rekrytering till våldbejakande extremistgrupper. Deltagarna i det projekt som KrF bedriver i regionen är unga nyckelaktörer som lär sig ickevåld och ickevåldslig kommunikation, bland annat metoder för att bemöta radikaliserade personer på ett ickevåldsligt vis. De bygger nätverk över gränser och får därigenom ett regionalt perspektiv på lokala problem och kan diskutera lösningar på gemensamma svårigheter.
Beviljad summa
450 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.