Beslutsdatum
2021-12-01
Typ
Individuellt resestipendium
Efternamn
Grenstedt
Resmål (land)
Etiopien
Planerad reslängd
17 dagar
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
Etiopiska Evangeliska kyrkoledare, Mekane Yesus, Kale Hiwot, Mesrete Kristos, EGST
Syfte
Jag ansökte 201112 och fick pengar från LMS 201202 för tryckning av min avhandling, "Ambaricho and Shonkolla. From Local Independent Church to the Evangelical Mainstream in Ethiopia. The Origins of the Mekane Yesus Church in Kambata Hadiya", som är översatt till amarinja som räknas som huvudspråk i Etiopien. Avhandlingen är nu tryckt på amarinja i 2000 exemplar och den etiopiska redaktionskommitten (några ledande evangeliska kyrkoledare i Etiopien från Kambata/Hadiya) och jag ska ha bokrelease i Etiopien på fyra olika platser där i början av 2022 är det tänkt. 4 januari 2022, ska vi ha en första bokrelease av den amhariska avhandlingen på Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Abeba. Den 8 januari åker redaktionskommittén och jag ner till Hosaina (som är huvudort i Hadiya regionen) och har en presentation där. Fortsätter till Durame (som är huvudort i Kambata) och ger en presentation där. Vi åker slutligen ner till Awasa söder om Kambata och ger en presentation där. Syftet är alltså att presentera den nytryckta avhandlingen på amarinja på fyra representativa platser med särskilt intresse för att ta till sig denna. De tänkta platserna är fr.a. teologiska seminarier på respektive ställen fr.a. inom Mekane Yesus kyrkan och även Kale Hiwot (de två största evangeliska kyrkorna i E.). Det är min etiopiska redaktionskommitté som planerar och bestämmer schemat. Möjligen kan någon mer plats komma till, efter som det är Afrika vi talar om... Jag bifogar reseschema som jag erhållit av den etiopiska redaktionskommittén, samt framsidan på avhandlingen på amarinja. Det övergripande syftet för hela detta projekt har varit att uppdatera den lokala kyrkohistorien i området, vilket har varit ett önskemål från den etiopiska redaktionskommittén. Därav översättning och tryckning på amarinja och nu alltså spridning. Den s.k. "tredje uppgiften" (att sprida forskning) på universitetsspråk.
Övriga rapportkommentarer
Rapport från bokrelease av Staffan Grenstedts avhandling "Ambaricho and Shonkolla. From local Independent Church to the Evangelical Mainstream in Ethiopia. The Origins of the Mekane Yesus Church in Kambata Hadiya" (Uppsala, 2000) nu 2021 översatt till amarinja och tryckt i Addis Abeba. Fyra bokreleaser genomfördes i Etiopien i januari 2022. 4.1 på Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) i Addis med representanter från evangeliska kyrkor, teologiska seminarier och bibliotek. Den 8.1 for vi med EGSTs minibuss lastad med 300 ex. av avhandlingen på amarinja till Hosanna 23 mil söderut i Hadiya och hade en bokrelease där på Hosanna Thelogical Seminary (EECMY), med representanter från evangeliska kyrkor, bibliotek och seminarier. Den 9.1 hade vi två bokreleaser i de två största evangeliska kyrkorna i Durame i Kambata (ca 8 mils bilväg från Hosanna) i EECMY och Kale Hiwot och delade ut böcker som ovan till representativa mottagare. Den 10.1 var vi i Hawasa i Sidamo (ca 12 mil från Durame) och hade en bokrelease på EECMY Tabor seminarium till representanter som ovan. Därefter återvände vi de ca 27 milen till Addis. Vid varje bokrelease framfördes tal om boken, alltifrån tryckningens syfte, avhandlingens metodologi och hur den nu kan användas. Det hela var ett ekumeniskt projekt och under själva resan for "the editing group" drygt 71 mil i ett lugnt och fridfullt Etiopien. Själv var Staffan i landet 2.1-16.1. Det var ett par intensiva veckor med mycket innehåll. Det var intressant att se vad översättningen till amarinja verkar betyda, även för dem som behärskar engelska väl. Någon i Durame i Kambata sa: "att många kommer och intervjuar och tar bilder men återkommer sedan inte. Nu har vi fått se slutresultatet genom att författaren återvände och dessutom gav oss boken på ett för oss begripligt språk!". Med detta vill jag tacka för support från LMS både för tryckning och för min resa. Jag har ett stort antal bilder och videos i min dator vid behov. Tack för support för en oförglömlig resa och att boken nu kommit många etiopier till del ett av deras egna språk! Mvh, Staffan Grenstedt, Teol Dr.
Beviljad summa
15 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.