Beslutsdatum
2021-09-02
Typ
Projekt
Efternamn
Olsson
Organisation
Indian Dance Drama Production
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Projektet går ut på att med dansdramat kallat The World of Uma väcka debatt om situationen för funktionsnedsatta människor i Indien och världen i stort och peka på deras annorlunda förmågor. Det tar särskilt fasta på religionens och den kristna trons positiva roll i att komma ur självförnekelse och finna hopp och kraft till utvecklingsprojekt. Det artistiskt utvecklade dansdramat är inte bara tekniskt och artistiskt vidareutvecklat utan även pedagogiskt. Se vidare bilagan
Beviljad summa
50 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.