Beslutsdatum
2021-09-13
Typ
Projekt
Efternamn
Grahn
Organisation
SIPAZ Internacional Service For Peace
Huvudsakligt land
Mexiko
Syfte
Syftet med detta projekt är att skydda, vägleda, stödja och stärka lokala grupper och aktörer, i detta fall främst religiösa aktörer genom utbildning inom fredsbyggande processer och positiv omvandling av konflikter (Positive transformation of conflict) för att tillhandahålla verktyg med syfte att uppnå positiv fred. Kyrkan, av diverse trosuppfattning, har spelat och spelar en viktig roll i södra Mexiko i främjandet för fred, men har också varit offer i strategier i försök om att försvaga organiserade rörelser på landsbygden. SIPAZ har sedan starten arbetat med flera kyrkor och religiösa församlingar med att inte låta sig vara konfliktfaktorer utan tvärtom vara resurser för fred. Detta med ett starkt ekumeniskt / interreligiöst arbete och, så långt det är möjligt, att främja närmandet mellan lokala aktörer. I Chiapas har den katolska kyrkan sedan 1970-talet spelat en historisk roll i främjandet för ursprungsbefolkningens rättigheter och fortfarande idag är den helt genomfärgad av den ”Indianska teologin” (Indian Theology), som bekräftar och flätar ihop den katolska tron med ursprungsfolkets ,i detta fall Mayaindianernas, tro och seder. Genom utbildning i positiv omvandling av konflikter; icke-våld, positiv fred, konflikthantering m.m. av präststudenter och religiösa ledare i San Cristóbal de Las Casas stift, vilka Sipaz sedan länge har ett nära samarbete med, är syftet att stärka och stödja deras roll i främjandet för fred i deras egen kontext. Dessa personer ses ofta som en förebild och har en funktion som moralisk ledare i deras samhällen. Likaså är syftet att stärka och stödja liksom närma olika lokala aktörer när vi på inbjudan av olika organisationer faciliterar fredsfrämjande större sammankomster, eller/och att hålla bitar av utbildningsdagar arrangerade av dessa.
Beviljad summa
229 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.