Beslutsdatum
2021-09-02
Typ
Individuellt resestipendium
Efternamn
Szumislawska- Bengtsson
Resmål (land)
Polen
Planerad reslängd
2 veckor
Utsändande organisation
Privat
Mottagande organisation
Den lutherska kyrkan i Polen (Kosciol Ewangelicko- Augsburski)
Syfte
Syftet med resan är att bygga ekumeniska relationer med polska lutherska församlingar. Som blivande präst vill jag fortsätta och fördjupa dessa relationer efter resan och efter min prästvigning. Utgångspunkten för resan är att vi alla är "ett i Kristus". Detta är speciellt viktigt eftersom vårt samhälle och världen präglas av många utmaningar: klimatkatastrofer, polarisering, pandemin. Och Polen speciellt utmanas av demokratin och mänskliga rättigheter som hotas. Syftet är också att lära av varandra och byta ut erfarenheter. Den lutherska kyrkan är minoritet i Polen samtidigt som deras medlemmar är välmedvetna om sin egen tro och detta kan ge nya perspektiv för Svenska kyrkan som är majoritet. Nästa syfte är att samtala om kvinnors plats i kyrkan. Den polska lutherska kyrkan fortfarande inte tillåter ordination av kvinnor trots att kvinnliga diakoner utför samma arbetsuppgifter som manliga präster. Både relationsbyggandet, utbytet av erfarenheter och samtal och kvinnor i kyrkan ska genomföras genom deltagande i samtal med präster, diakoner, biskopar och andra, gemensamma gudstjänster och kyrkliga aktiviteter, besök av olika församlingar, kyrkor och kyrkogårdar. Utgångspunkten för resan är Warszawa och därifrån ska jag besöka andra församlingar.
Övriga rapportkommentarer
Bilderna som finns i rapporten är tagna av mig.
Beviljad summa
4 500

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.