Beslutsdatum
2021-09-13
Typ
Projekt
Efternamn
Leppäkari
Organisation
The Upper Room Mission
Huvudsakligt land
Israel och Palestina
Syfte
The Upper Room Mission i Jerusalem (URM) är ett ekumeniskt initiativ av lokala kristna - ett projekt som uppmuntrar unga lokala kristna till entreprenörskap. URM är ett fristående kristet ekumeniskt initiativ som möter ett konkret lokalt behov i Jerusalem. STI har medverkat i organisationens grundande. Arbetssituationen i Jerusalem och Västbanken är hopplös, speciellt i kölvattnet av COVID-19 för den redan från tidigare utsatta kristna minoriteten som i nuläget utgör mindre än 2 procent av befolkningen. I skuggan av pandemin grundades the Upper Room Mission i december 2020. ”The Upper Room Mission” är en registrerad biståndsorganisation (NGO) i staten Israel, med israeliskt bankkonto och följer statens skatteregler och riktlinjer. Se mera info: www.the-upperroom.org och bifogad projektplan (på engelska). ”The Upper Room Mission” har målsättningen att coacha unga arabkristna, speciellt kvinnor, i Jerusalem med närregion till att skapa egna företag. Mer detaljerad beskrivning av organisationen finns på webbsidan: https://www.the-upperroom.org/ Projektet fyller en stor lucka i samhället. Företagarrådgivning existerar inte i Jerusalem. I t.ex. norden erbjuds företagscoachning som gratis service. Det finns ingen instans i Östra Jerusalem eller Palestina som skulle uppmuntra till att börja med egen firma eller hjälpa unga att ta fram sina kreativa företagsidéer. På grund av den socioekonomiska situationen väljer många därför att migrera utomlands med påföljden att antalet lokala kristna krymper i alltmer rasande fart. ”The Upper Room” erbjuder professionell coaching till egen företagsamhet. Coachningen sker i samråd med finska entrepeneursprogrammet Ensimetri och erfarna lokala företagare, jurister och skatteexperter samt internationella företagscoacher. Vi söker medel från LMS för pilotprojektfasen.
Övriga rapportkommentarer
Upper Room Mission (URM) pilot projektet i Jerusalem beviljades 240 000 SEK stöd från LMS för 2021-2022. Pilotprojektet har nått sin sista fas där entrepenörkandidaternas färdigställda företagsplaner utvärderas en sista gång innan registrering av företagen sker. Projektet har varit en succé och till karaktären unikt. Resultatet innebär att URM inleder en ny utbildning i företagsamhet hösten 2022, m.a.o. projektfas II. I den bifogade rapporten (på engelska) beskrivs pilotprojektet i detalj, samarbetet med Ensimetri-företagscoachingen, religiösa ledares input samt resultaten av pilotfasen och hur URM tillsammans med Ensimetri utvecklar samarbetet i projektfas nummer två. Team Upper Room Mission (URM) tackar LMS för stödet i det viktiga arbetet för den utsatta kristna minoriteten som projektet möjliggör i östra-Jerusalem.
Beviljad summa
240 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.