Beslutsdatum
2021-06-04
Typ
Projekt
Efternamn
Alberius
Organisation
Två Systrars Församling
Huvudsakligt land
Marsabit county, Kenya och Kalmar, Sverige
Syfte
Två Systrars församling har, med gudstjänstlivet i centrum, ett stort engagemang och diakonal verksamhet i den lokala stadsdelen Norrliden, ett område präglat av mångkultur. Församlingens inriktning har medfört ett ökande internationellt intresse. Efter en förfrågan hösten 2018 har Två Systrars församling åtagit sig att bidra till uppbyggnaden av en elementary och primary school, som fått namnet Two Sisters School, i byn Civicon i öknen i Marsabit county, norra Kenya. Levnadsförhållandena i Civicon och norra Kenya är helt annorlunda än Norrliden, Kalmar. Besök och samtal har dock skapat en nyfikenhet. Nu vill vi gå ett steg vidare och bygga upp långsiktiga relationer med Civicon community och de människor som bor där. Vi tror att ett djupare samarbete kan vara till fördel för såväl missionsarbete som diakonalt arbete i Norrliden och församlingen. Målet är att genom annorlunda perspektiv och erfarenheter från norra Kenya, ex. i fråga om andligt liv och vardagsliv, individ och gemenskap, religion och tradition, ung och gammal, bättre förstå vår egen tro och församling, en växande kyrka, nära och i dialog med människorna i Norrliden. Vår önskan är att samarbetet med Kenya ska beröra hela församlingens verksamhet under många år: mission, diakoni, gudstjänst, undervisning, ungdomsverksamhet, integration, café. Relationerna ger också nya perspektiv och möjligheter för Civicon att reflektera och agera i frågor om andlighet, vardaglighet, könsroller och traditioner i sin by och sitt samhälle. Syftet är att genom ömsesidiga besök i Civicon, Kenya och Kalmar, Sverige, med representanter från Två Systrars församling resp. Civicon community, lägga grunden för ett långsiktigt samarbete. Vi avser att hålla både informella samtal och workshops för att skapa en plattform och inriktning för det framtida samarbetet. Vi söker medel för kostnader i samband med dessa utbyten. Avsikten är att samarbetet ska finnas med i församlingens verksamhetsplan framöver. Se bif projektplan
Beviljad summa
50 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.