Beslutsdatum
2021-06-10
Typ
Projekt
Efternamn
Schmiedel
Organisation
University of Edinburgh
Huvudsakligt land
Europa
Syfte
Vi söker finansiering för det tvärvetenskapliga och multidominationella projektet ”Public Theology in the Post-Migrant Society: The Role of Religion in Multi-Faith Refugee Relief (PTPS)”. PTPS utforskar religionens roll i praxis av En värld av grannar, det största nätverket för interreligiös flyktinghjälp i Europa. Projektet syftar till att skapa en interreligiös offentlig teologi för det post-migrerande samhället (post-migrant society) som möjliggör ett sådant samhälle och hjälper utövare från alla tre Abrahamitiska religioner arbeta tillsammans för flyktingar i offentligheten. Projektet består av tre ettårssteg som bygger på varandra och går från praktik till forskning och därefter tillbaka till praktik. Även om projektet har konkreta resultat för både trosbaserad flyktinghjälp och forskning om trosbaserad flyktinghjälp hoppas vi att det kommer att starta utveckling av ett bredare tvärvetenskapligt nätverk av forskare som kan stödja flerreligiösa flyktinghjälpsarbeten i framtiden. Som svar på förfrågningar från AWoN-practitioners har projektet potential att få en betydande inverkan på de forskare och andra relevanta intressenter. Resultaten tillgodoser olika människors behov och täcker ett spektrum som sträcker sig från utövare till beslutsfattare på nationell och internationell nivå. Projektet syftar till att etablera nya sätt att tänka sociologiskt och teologiskt om multireligiöspraxis i de post-migrerande samhällena i Europa - nya sätt som har potential att få en betydande inverkan på gräsrotsarbetet av tros- och multitronsbaserat organisationer. Vi tror därför att projektet passar in i Lunds Missionssälskap, särskilt dess fokus på interreligiösa relationer och försoning. Med tanke på att det finns begränsade finansieringsmöjligheter som täcker personalkostnader för internationella projekt av denna storlek som PTPS, skulle stöd från Lunds Missionssälskap vara avgörande för forskningsprojektets framgång.
Beviljad summa
585 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.