Beslutsdatum
2021-06-04
Typ
Projekt
Efternamn
Lindkvist
Organisation
Sensus är huvudman för projektet och ansökan. Projektet genomförs i samarbete mellan tidigare nämnda stift, nationell nivå i Svenska kyrkan samt studieförbunden Bilda och Ibn Rushd.
Huvudsakligt land
Sverige och Norge
Syfte
Tala väl med varandra är en kurs som ger kunskap och inspiration till att driva och stödja interreligiösa frågor och verksamheter. Ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare från olika religiösa sammanhang inbjuds att söka kursen. Deltagarnas religiösa tillhörighet, praktik och erfarenheter är en tillgång i kursen. Kursen pågår under sammanlagt 7 dagar, fördelat på tre helger i Örebro, Oslo respektive Malmö. Mellan helgerna kartlägger deltagarna sitt lokala sammanhang och intervjuar en eller ett par personer i det sammanhanget. Innan sista helgen genomförs också en interreligiös verksamhet i det lokala sammanhanget. Enskilda studieuppgifter online genomförs också mellan helgerna. Det uttalade syftet med kursen är att ● möta, lära känna och få kunskap om olika religioner ● visa på interreligiösa relationers möjligheter i ett mångkulturellt samhälle ● öka kunskapen om det mångreligiösa Sverige ● ge deltagarna resurser för utveckling av teori och praxis i interreligiösa relationer ● ge deltagarna konkreta metoder, verktyg och erfarenheter för dialog ● skapa och stärka nätverk kring interreligiösa frågor Kursen innehåller interaktiva övningar och reflektion blandat med föreläsningar, textstudier och studiebesök bland annat för att få uppleva varandras gudstjänster och böner. I kursen lär sig deltagarna mer om det mångreligiösa Sverige, om olika former av interreligiösa relationer, om olika religioner och religiös praktik, med fokus på judendom, kristendom och islam. Deltagarna uppmuntras att söka kursen tillsammans med en deltagare från annan religiös tradition i sitt lokala sammanhang. Efter avslutad kurs inbjuds deltagarna till ett nätverk där deltagare från tidigare kurser också ingår. Detta är en helt ny utveckling av den kurs som tidigare getts av Sensus och Svenska kyrkan, Tala väl OM varandra, med Svenska kyrkans medarbetare som målgrupp.
Beviljad summa
50 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.