Beslutsdatum
2021-06-10
Typ
Projekt
Efternamn
Temnéus
Organisation
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)
Huvudsakligt land
Lannavaara, Norrbotten
Syfte
Ansökan om stöd till digitalisering av August Lundbergs brevsamling i Lannavaara. Under ledning av prinsessan Eugénie och prins Oscar Bernadotte bildades 1880 Lapska Missionens Vänner (LMV). Prinsessan Eugénie och Fjellstedtska skolans dåvarande rektor Johannes Kerfstedt erbjöd teologistuderande August Lundberg att ta tjänst hos LMV vid deras till Lannavaara förlagda barnhem och skola för samebarn. Visionen för LMV var att tydliggöra samernas lika värde genom att ge dem en värdig uppväxt och en gedigen, och med svenska barn jämbördig, utbildning. August Lundberg kom till Lannavaara i augusti 1885 och var skolans föreståndare i drygt trettio år, och därefter missionens resepredikant bland samerna i ytterligare femton år. På senare tid har EFS knutit kontakt med familjen Söderström i Lannavaara, ättlingar till August Lundberg. Familjen har bevarat en unik brev-, skrift- och dokumentsamling efter August Lundberg. Denna samling innehåller mer än tolvtusen sidor brev, förutom Lundbergs dagböcker och andra handlingar som alla bör bli tillgängliga för forskare och övriga intresserade. Brevväxlingen mellan Lundberg, LMVs styrelse, präster i församlingarna samt ledare inom väckelsen ger en viktig beskrivning av samernas historia, den laestadianska väckelsen samt missionens arbete och mission. Dokumenten utgör en kulturskatt av stort värde som riskerar att gå förlorad. EFS har fått familjens godkännande till att digitalisera detta värdefulla material och göra det fullt tillgängligt för forskning på Internet.
Beviljad summa
130 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.