Beslutsdatum
2021-06-04
Typ
Projekt
Efternamn
C/O Sara Eriksson m.fl
Organisation
Svenska-, Katolska-, Makedonska Ortodoxa kyrkan samt Eupropaporten
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Som en del av det kristna livet i Malmö vill vi fördjupa, utveckla och sprida kunskap om de olika kristna trostraditionerna genom att stödja våra pedagoger och andra som undervisar i kristendom, samt att dela våra erfarenheter av att praktisera ett kristet liv. Vi vill också med vår närvaro visa att man kan vara troende 2021. Vidare vill vi genom att göra en ekumenisk satsning stärka våra inbördes relationer mellan kyrkorna, samt visa på den rikedom vi äger tillsammans som kristna i Malmö idag. GENOMFÖRANDE Detta vill vi göra genom att bjuda eleverna till våra 4 kyrkor under en dag, där de tillsammans med oss, får upptäcka det gemensamma vi delar och också olikheter i våra traditioner. Vi vänder oss till elever i klass 7 i Husie församlings upptagningsområde, då det är i denna årskurs de enligt läroplanen ska lära sig om de olika trosinriktningarna. För att underlätta deltagande hos varje elev vill vi erbjuda buss från skolan till varje kyrka samt en förtäring som fika. Likaså vill vi förbereda eleverna genom att gemensamt skapa en film som introducerar dem till dagen. Då detta är något nytt ryms det inte i vår budget vill vi nu söka pengar för att kunna genomföra detta.
Övriga rapportkommentarer
Behövs kompletterande info välkommen att kontakta: Sara Eriksson 040-279368
Beviljad summa
28 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.