Beslutsdatum
2021-02-27
Typ
Projekt
Efternamn
Rydinger
Organisation
Svenska Kyrkan
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Under pandemin har vi sett ett behov av att ta vara på ungdomars kreativa och fantasifulla resurser för att skapa framtidstro i en oviss tid. Därför vill vi genomföra ett gemensamt konst/film-projekt med deltagarna på Mötesplats Kraftstationen utifrån temat Kärlek. Tanken är att filmen/verket ska ställas ut i samband med World Pride i sommar. Syftet är först och främst att skapa en meningsfull och rolig miljö för unga i kristider där de kan känna sig fria att uttrycka sig och umgås. Det gör vi för att främja psykisk hälsa och skapa friskfaktorer som kan bidra till en sammanhängande världsbild och ökad självkänsla hos ungdomarna! Utöver det är syftet också att skapa en film/konstinstallation som kan vara del av World Pride 2021 och ställas ut i St Petri kyrka och andra miljöer. Detta gör vi för att förhoppningsvis kunna berika konst/kultur och religionsklimatet i Sverige idag!
Övriga rapportkommentarer
Kraftstationens konstprojekt inför World Pride. Beviljade medel: 45 000.
Beviljad summa
45 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.