Beslutsdatum
2020-12-02
Typ
Tryckningsbidrag
Efternamn
Grenstedt
Organisation
---
Övriga rapportkommentarer
Uppsala 210617 Hej LMS! December 2, 2020 fick jag beviljat ett tryckbidrag från LMS för att trycka min avhandling "Ambaricho and Shonkolla, from Local Independent Church to the Evangelical Mainstream in Ethiopia. The Origins of the Mekane Yesus Church in Kambata Hadiya" på Amarinja, via ett lokalt boktryckeri i Addis Abeba. Själva avhandlingen är från år 2000 och på engelska. Det var fyra kyrkoledare, som råkar vara från detta område, som gärna ville ha sin lokala kyrkohistoria dokumenterad i skrift. Det var alltså ett lokalt etiopiskt intresse som har varit själva motorn i denna bokutgivningsprocess. Översättningen till amarinja hade skett tidigare via samma fyramannagrupp. Ja, tacksam var jag att kunna hjälpa med pengar för tryckning genom LMS beviljande! Efter vissa förseningar, fr.a. beroende på coronapandemin som även drabbat Addis Abeba, är boken nu tryckt i 2000 exemplar och jag fick några i min hand igår via hemvändande missionärer. Det känns verkligen kul detta och vi diskuterar nu en book-release i Addis, troligen till hösten beroende på corona. För mig vore det fantastiskt att få vara med då, men den etiopiska gruppen bestämmer! De är mycket kompetenta! De diskuterar också nu hur distributionen av boken ska ske för maximal nytta och även det lämnar jag till dem. Blir väl till några teologiska bibliotek i Kambata Hadiya lokalt, till vissa kyrkokanslier och några kyrkoledare, tänker jag. Jag lyckades få med på sidan 4 (omslaget inräknat) att boken på amarinja tryckts med bidrag från LMS. Det förstår den som kan läsa de amhariska fidelerna (bokstäverna), vilket väl Samuel Rubenson säkert kan. Jag skickar nu in denna rapportering bestående av några bifogade pdf.er med: bilder på framsida och baksida av boken på amarinja, samt två utbetalningar om 47.000:- svenska kronor som jag själv gjort via Swedbank. Ävenså en sammanställning av min etiopiska kontaktperson av de totala kostnaderna i samband med tryckningen (översättningen ej inräknad) samt tryckeriets (Africa Printing PLC) tryckkostnad specificerad etiopiska birr. Sammanställningen av de totala kostnaderna hamnar på ca 48.000:-. Bidraget från LMS var på 46.000:- som jag redan sagt ovan. Jag har även skickat ett exemplar av boken hem till LMS ordförande, professor Samuel Rubenson, till hans hemadress. Ja, det har varit en spännande resa detta att vara med och sprida svensk forskning om Etiopien via de etiopiska intressenterna, att ansöka pengar från LMS, som så välvilligt beviljades, och sedan vara med och föra processen i hamn på avstånd - trots pandemi och oroligheter i Etiopien! Återigen ett Varmt Tack för beviljandet av det fina tryckbidraget och jag hoppas nu att översättningen av avhandlingen till amarinja ska spridas och ge ny kunskap för dem som får ta del av den i Etiopien! Med vänliga hälsningar, Staffan Grenstedt, TD
Beviljad summa
46 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.