Beslutsdatum
2020-12-09
Typ
Projekt
Efternamn
Carlgren
Organisation
Kristna Fredsrörelsen
Huvudsakligt land
Colombia, Sydsudan och Maghreb-regionen (Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara)
Syfte
Syftet med projektet är att främja fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen genom att stärka freds- och ickevåldskrafter i samhällen som alla präglas av väpnad konflikt. Colombia står inför stora utmaningar, både vad gäller att implementera det ingångna fredsavtalet mellan regeringen och Farc-gerillan och följdverkningarna i pandemins spår där t.ex. illegala väpnade aktörer utnyttjar situationen för rekrytering av barn och unga. KrF:s samarbetsorganisation Justapaz fortsätter arbetet med att stärka församlingars lokala freds- och försoningsarbete, kvinnors ledarskap för fred samt stötta ungas rätt till samvetsvägran. Justapaz ingår även i dialog med den statliga sanningskommissionen för att rapportera om hur bl.a. trossamfund utsatts under den väpnade konflikten. En brutal konflikt i Sydsudan har sedan 2013 tvingat över en miljon människor på flykt och skapat en allvarlig humanitär kris där säkerhetssituationen är fortsatt svår i hela landet. På senare tid har våldsamma strider åter blossat upp efter en tid av relativt lugn. Konflikten har förstört relationer mellan grannar och olika etniciteter och stora insatser krävs för att bygga upp samhällen och tilliten till varandra igen. KrF:s samarbetsorganisationer i landet, ONAD och CEPO, arbetar på olika sätt med fredsbyggande, konfliktlösning och inkludering i sina lokalsamhällen. Vi har under perioden ambitionen att söka bredda vårt stöd även till andra fredsaktörer i Sydsudan. Under 2018 påbörjade KrF ett projekt som riktar sig till unga fredsaktörer i Maghrebländerna Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara. Regionen rymmer många spänningar mellan och inom länder som är länkade till ungas situation som gör att många migrerar eller riskerar att hamna i våldbejakande extremism. Deltagarna är unga nyckelaktörer inom civilsamhället som kommer samman och lär sig metoder i ickevåld och ickevåldslig kommunikation. Inom projektet får de regionala perspektiv på lokala problem och kan tillsammans diskutera lösningar
Beviljad summa
400 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.