Beslutsdatum
2020-12-09
Typ
Projekt
Efternamn
Hasselgren
Organisation
Act Svenska kyrkan
Huvudsakligt land
Myanmar
Syfte
Syftet med ansökan är att utveckla ett mastersprogram i teologi och genus (MAGS) vid Gender Studies Center på Myanmar Institute of Theology (MIT) i Yangon. Ansökan är framtagen i nära dialog med MIT och avser etableringen av MAGS-programmet för läsåren 2021/22 och 2022/23. Med början våren 2021 kommer stöd att behövas för inköp och utveckling av litteratur och bibliotek inom området, framtagande av kursplan, stärkande av fakultetsresurser, möjligheter till stipendier för studenter samt utbyte vad gäller lärarresurser med utlandet. MIT ser dialogen om ansökan med Act Svenska kyrkan som en del av sitt eget kapacitetsutvecklingsarbete och kommer att behöva fortsatt stöd av detta slag när programmet utvecklas. Se komplett ansökan nedan.
Beviljad summa
300 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.