Beslutsdatum
2020-12-09
Typ
Tryckningsbidrag
Efternamn
LUNDSTRÖM
Organisation
Bakom texten står ett forskarnätverk i missionsvetenskap. Förlag: Artos.
Övriga rapportkommentarer
Jag bifogar här en kort rapport om processen bakom boken Svensk mission - och kyrkorna som växt fram. Rapporten innehåller också några kommentarer om tryckanslagen för boken. Den viktigaste rapporten menar vi dock är själva boken som är levererats från tryckeriet.
Beviljad summa
35 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.