Beslutsdatum
2020-09-06
Typ
Projekt
Efternamn
Friedl
Organisation
Sjukhuskyrkan på Skånes universitetssjukhus i Malmö
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Skånes universitetssjukhus i Malmö är en mångreligiös och -kulturell mötesplats. I Sverige saknas än så länge en interreligiös själavårdsutbildning för de som här träffar människor i nöd. En sådan utbildning innebär att en liten grupp på 6-10 deltagare med olika religiösa/kulturella bakgrund möts flera gånger i veckan under en längre tid (10 veckor). Kärnan i utbildningen är möten och samtalen i den lilla gruppen. Det görs gemensamma utvärderingar av äkta själavårdssituationer där de olika religionernas perspektiv blir tydliga och det ges praktiska övningar och teoretiska föreläsningar. Sällan har jag senare i mitt liv fått en lika djupgående inblick i en annan persons (med annan religiös/kulturell bakgrund) sätt att tänka och värdera som under en sådan utbildning. Syftet med kursen är såväl förmedling av kunskap som praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tjäna utsatta människor, inte minst de som har en annan tro/kultur än den egna. Under våren 2021 vill vi som pilotprojekt prova en interreligiös utbildning (CPE) i Malmö. Kursledningen består av en buddhist från Röda Korset, SUS sjukhusimam samt mig. Intresseanmälan har redan skickats in från kuratorer, Röda Korset, imamer, diakoner, präster och buddhister som alla arbetar med existentiella samtal och själavård. Det verkar finnas behov av en sådan interreligiös fortbildning. För fler detaljer om denna unika och väletablerade utbildningsform se bifogad informationsfolder om kursen.
Beviljad summa
21 400

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.