Beslutsdatum
2020-06-04
Typ
Gruppresa
Efternamn
Koster
Resmål (land)
Tanzania
Planerad reslängd
10 dagar
Utsändande organisation
Löddebygdens församling
Mottagande organisation
Iringa sift och Iringa Universitet
Syfte
Att göra en uppföljning på förra resan som gjordes 2018, i stiftet och på universitetet med musikfakulteten. Att leverera containern med dess innehåll av instrument och kläder. Att utveckla musikprogram i Lutherska kyrkan både på stift och universitet. Att utveckla vårt internationella arbete och den globala missionen, sprida Guds kärlek och förena människor på olika kontinenter genom musik. Vi tar vår mission på allvar och vill genom handling verka för att den världsvida kyrka synliggörs. I missionens uppdrag ligger att sprida Guds kärlek och verka för frid och fred, samt att bidra på ett sådant sätt att kyrkan upplevs som en enhet. Projektet tar sin utgång i missionsbefallningen, samt i tron att musikens kraft kan bygga Guds rike. "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt... Detta befaller jag er: att ni ska älska varandra." Joh 15:16-17
Beviljad summa
30 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.