Beslutsdatum
2020-06-04
Typ
Projekt
Efternamn
Haidari och Lövestam-Öberg
Organisation
Ett ekumeniskt arbete. Vi har tagits i anspråk från olika samfund.
Huvudsakligt land
Sverige
Syfte
Många konvertiter förstår inte hur de ska framföra kunskaperna i sin kristna tro. Vi har mött många personer som tror att det räcker att säga att de "tror på Jesus och känner en trygghet i hjärtat, att de har ett lugn och inte är rädda, för Jesus har räddat dem från döden". Vi har mött personer som undervisar konvertiter som säger till dem att "bara ni litar på Jesus och bekänner er tro på honom så går det bra". Vi vet att det gör inte alltid det tyvärr! Vi har en gemensam erfarenhet - Zeeshan av att själv gå igenom en tuff utredning där genuiniteten av hans tro skulle bedömas och han vet hur man ska förbereda sig. Karin har lång erfarenhet av att undervisa, överklaga ärenden, läsa riktlinjer och vet hur Migrationsverket bedömer ärenden. Vad de kräver vid utredningen av konvertiter. Vi vet också att utredare på Migrationsverket eller på domstolarna är objektiva myndighetspersoner. Är man inte troende förstår man inte vad en konvertit uttrycker rörande "lugn" och "trygghet". En konvertit måste förstå detta, kunna redogöra för sin konverteringsprocess och kunna göra en framåtsyftande bedömning.- Vad innebär det att sändas tillbaka till ex Afghanistan eller Iran? I den situationen hjälper det inte att säga "Jesus bär mig genom liv och död. " Det är trosvisst men ger inget uppehållstillstånd. Migrationsverket svarar bara " Icke trovärdig." Hur man genomför utredningen, framförandet, kroppsspråket allt påverkar. Vi vill bidra till att kristna bröder och systrar ska stärkas i hur de framför sin tro och ge dem bättre chanser att bedömas som genuina och trovärdiga. De måste förstå spelreglerna och kunna redogöra på ett övertygande sätt om processerna i framväxten och förankringen av sin tro, samt redogöra för riskerna. Vi har möjligheten att tillsammans hjälpa en grupp, som lämnas mycket ensam i Sverige just nu. Vi kontaktas av personer långt utanför vårt stift och vill kunna bidra på ett effektivare sätt än vad som är möjligt nu.
Beviljad summa
40 000

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.