Detta är Lunds Missionssällskap

Lunds Missionssällskap (LMS) grundades 1845 och är Sveriges äldsta missionssällskap. LMS är ett fristående sällskap med nära band till Svenska Kyrkan och biskopen i Lund är sällskapets hedersordförande. Starka band finns även till den teologiska fakulteten vid Lunds universitet och särskilt till ämnena missionsvetenskap och religionsteologi.


Lunds Missionssällskap förvaltar avkastningen på de gåvor som testamenterats till sällskapet och fyra gånger om året (februari, maj, augusti och november) delas rese- och projektbidrag ut. LMS satsar särskilt på ungdomars möjligheter att förbereda sig för tjänst i den världsvida kyrkan samt på olika former av möten och dialog för ökad förståelse och fördjupad tro, och vill gärna uppmuntra till en mångfald av uttrycksformer med projekt som innehåller musik, konst och film.


Lunds Missionssällskap har en tydlig ekumenisk profil och satsar särskilt på interreligiösa mötesplatser. En viktig del är opinions-bildning genom sällskapets tidskrift Uppdrag Mission. LMS har dessutom fyra noder – Hongkong, Jerusalem, Kapstaden och Malmö. På varje plats stöds insatser för att överbrygga klyftor mellan människor och främja arbete för en helad gemenskap öppen för alla.


Lunds Missionssällskap

Stiftskansliet

Box 32, 221 00 Lund


styrelsen@lundsmissionssallskap.seUppdrag Mission

Tidskriften har en egen hemsida, www.uppdragmission.se
Klicka på senaste numret så tar den dig dit.